Het cultureel en culinair festival Common Ground, georganiseerd door Cultuurmij Oost voor Museumpark Oriëntalis in Nijmegen, was op 18 september de locatie voor de voorstelling ‘Mag ik je iets vragen’.
Ik maakte dit theaterstuk over ontmoeten samen met kinderen, jongeren en volwassenen -van ver en dichtbij. De spelers stelden elkaar vragen vanuit verwondering, humor en nieuwsgierigheid. Het was een duw in de richting van oprechte belangstelling en onderling begrip en dat begint met het stellen van vragen.

Voorbeelden van vragen die ze elkaar stelden: Hoe was het op de boot? Ken je het Wilhelmus? Zullen we vrienden zijn? Vluchtte je helemaal alleen? Heb je nachtmerries en waar gaan die over? Wat kan jij leren van mij? In deze voorstelling wordt mijn zoektocht naar een vormtaal heel duidelijk. De spelers schrijven met stokken tekst in het zand. Ze tekenen cirkels waarin ze zichzelf op een eigen eilandje plaatsen. Ze tekenen een vluchtboot waar ze met z’n allen in gaan staan en bewegingen maken die vorm geven aan het gevoel van hoop, familie en angst. Net als het rennen naar de microfoon. Daarmee maak je de noodzaak van het vragen stellen en de noodzaak van het antwoord geven direct zichtbaar en groter. Aan het eind zingen ze met z’n allen het eerste couplet van het Wilhelmus. Daarna zingen de mensen van ver het volgende couplet. De mensen van dichtbij kennen het niet.

Zie voor meer informatie: Cultuurmij Oost