Leerlingen van praktijkschool de Tender en ouderen van zorgcentrum ‘Beverode’ stonden op 22 november samen op de planken in de voorstelling ‘Verlangen’ van het project ‘Chillen met je rollator. Dit project van Pro-Arts is gestart in 2014 en vindt sinds die tijd plaats op verschillende locaties met verschillende groepen ouderen en jongeren. Ik ben als theatermaker verantwoordelijk voor deze voorstellingen. In deze voorstelling heeft iedereen zelf mogen bepalen wie of wat ze willen zijn. De keuzes varieerden van een ijsbeer, Johan Cruijff, schilderij van mezelf tot dokter, een vlogger en de Heavy Metal zanger Marilyn Manson. De helft van de ouderen weet iedere repetitie niet meer dat ze toneel komen spelen. Maar omdat het echt uit henzelf komt, kun je ze heel snel weer op het spoor brengen. En dan weten ze het in het moment weer feilloos. De jongeren en ouderen worden in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Zo kunnen de jongeren de ouderen helpen. Dit betekent voor de beide groepen veel en zeker ook voor de eigenwaarde van de jongeren.
Het betekent wel dat ik theater maak dat heel erg aangepast is aan de ouderen die vergeten en fysieke beperkingen hebben en de jongeren die moeilijk leren. Ik moet goed naar de mensen kijken. Wat zijn de mogelijkheden? Wat komt er uit henzelf? Want dat is het startpunt. Het zijn deze mensen die me raken. En dat maakt dat ik het elke keer weer erg fijn vind om aan deze voorstellingen te werken.