NUMMER TIEN!
Leerlingen van praktijkschool Arentheem (Arnhem) en ouderen van  SWOA  De Petersborg stonden samen op de planken in de voorstelling ‘Verlangen’ van het project ‘Chillen met je rollator. Dit project van Pro-Arts is gestart in 2014 en vindt sinds die tijd plaats op verschillende locaties met verschillende groepen ouderen en jongeren. Ik ben als theatermaker verantwoordelijk voor deze voorstellingen. In deze voorstelling heeft iedereen zelf mogen bepalen wie of wat ze willen zijn. De keuzes varieerden van een goed mens, kickbokser, jachthond Bruno, Sandy uit de film Grease en een Zonnebloem.
Het grootste deel van de ouderen weet iedere repetitie niet meer dat ze toneel komen spelen. Maar omdat het echt uit henzelf komt, kun je ze heel snel weer in de situatie brengen. Dan weten ze het in het moment weer feilloos. De jongeren en ouderen worden in tweetallen aan elkaar gekoppeld. Zo kunnen de jongeren de ouderen helpen. Dit betekent voor de beide groepen veel en zeker ook voor de eigenwaarde van de jongeren.

Het betekent wel dat ik theater maak dat heel erg aangepast is aan de ouderen die vergeten en fysieke beperkingen hebben en de jongeren die moeilijk leren. Ik moet goed naar de mensen kijken en naar hen luisteren. Wat zijn de mogelijkheden? Wat komt er uit henzelf? Want dat is het startpunt. Het zijn deze mensen die me raken. En dat maakt dat ik het elke keer weer erg fijn vind om aan deze voorstellingen te werken.

Twee jaar geleden maakten wij een voorstelling op Waalstaete. Een 90 jarige mannelijke deelnemer, die vroeger veel amateurtoneel heeft gedaan, stuurde mij op 25-01-2017 dit briefje, zie foto. Daarbij een Parker pen waarin mijn naam en bedankt gegraveerd staat.

Zie voor meer informatie: Pro-Arts