Op 1 februari is het Congres van Cultuurmij Oost in De DRU cultuurfabriek, Ulft.
Samen met  Pauline van Tuyll, Masoud Rahaee,  Lotte Lentes en Amal Karam mag ik
o.l.v. Lily van Engen invulling geven aan de inspiratiesessie VAN VER NAAR DICHTBIJ.

Zie voor meer informatie: De oploop 2017